Voorkom schade door DC‑lekstroom

Met de DC‑lekstroom­filter van ENINCOM is schade aan gebouwen, stalen damwanden en ijzeren leidingen door DC‑lekstroom verleden tijd!

Innovatieve oplossing tegen DC‑lekstroom

DC‑lekstroom kan ernstige gevolgen hebben voor gebouwconstructies en metalen infrastructuur onder de grond. ENINCOM heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen en heeft hiervoor een innovatieve oplossing ontwikkeld: de DC‑lekstroomfilter. Met de DC-lekstroomfilter wordt voorkomen dat lekstroom corrosie veroorzaakt en dus geen schade meer kan aanrichten aan gebouwen, stalen damwanden en ijzeren leidingen.

Een apparaat dat DC‑lekstroom dynamisch filtert

Deze DC‑lekstroomfilter meet via een stukje geavanceerde techniek continu de hoeveelheid DC‑lekstroom die door installaties of apparaten (zoals zonnepanelen of laadpalen) gegenereerd wordt. De DC‑lekstroomfilter filtert dynamisch de gemeten lekstroom.

Aardlekschakelaar werkt bij DC‑lekstroom niet

Bij wisselstroom (AC) kunnen aardlekschakelaars de stroom afschakelen. Het principe van de aardlekschakelaar werkt bij DC‑lekstroom niet, omdat het retourpad van deze stroom buiten de aardlekschakelaar om loopt via de PE (aarde). De DC‑lekstroom wordt dan niet gedetecteerd maar is er wel degelijk. Dit kan uiteindelijk voor grote ellende zorgen. Soms is dit pas na jaren zichtbaar.

DC‑lekstroomfilter van ENINCOM voor DC‑lekstroom

Tot voor kort bestonden er nog geen filters die DC‑lekstroom konden detecteren bij installaties en apparaten die werken met gelijkstroom (DC), wel DC‑lekstroomschakelaars, zoals het type B aardlekschakelaar. Met de uitvinding van de DC‑lekstroomfilter van ENINCOM is er nu dus wel een oplossing om DC-lekstroom te detecteren en veilig af te filteren zodat er geen corrosieproblemen zijn voor constructies en leidingen. 

ENINCOM DC Lekstroomfilter 1040x1080 DC0100
De DC‑lekstroomfilter van ENINCOM

Een eenvoudige oplossing ter voorkoming van grote problemen. Voorkom problemen met de constructie van gebouwen veroorzaakt door DC‑lekstroom. 

DC‑lekstroom veilig affilteren

Real time en dynamische werking

Standaard TS35 DIN‑formaat

Gemakkelijk en snel te installeren

Foutbestendig

Voldoe aan de wettelijke gestelde eisen

DC-lekstroom kan snel een groot probleem worden

Zonnepanelen en laadpalen

We krijgen wereldwijd steeds meer te maken met nieuwe vormen van energie opwekken (zoals zonnepanelen en windmolens) of met apparaten die met gelijkstroom werken (zoals EV-laadpalen). Veel van deze systemen en apparaten produceren een te hoge DC‑lekstroom met alle bijkomende gevaren. Bij de aanleg van DC‑systemen in of nabij oude gebouwen, wordt niet nagedacht over de gevolgen van DC‑lekstroom voor de bouwconstructie. We zien ook dat bij het ontwerp van nieuwe gebouwen en het aanleggen van PV-velden (zonnepanelen) hier nog te weinig rekening mee wordt gehouden. Ondergrondse infrastructuur zoals damwanden en leidingen van metaal kunnen ook aangetast worden door DC‑lekstromen. De DC‑lekstroomfilter van ENINCOM zorgt voor het veilig afvoeren van de DC‑lekstroom van de installatie of het apparaat.

Op termijn kan een parkeergarage zelfs instorten

DC‑lekstroom kan snel een groot probleem worden, vooral als er niet goed wordt opgelet bij het ontwerp en de aanleg van een DC‑installatie. Volgens de ‘International Electrotechnical Commission’ (IEC) kan, wanneer er een jaar lang een permanente totale lekstroom van 1.000 mA is, 9 kg staal oplossen in het gebouw. In een parkeergarage met tientallen opladers voor elektrische auto’s kan de totale lekstroom oplopen tot een paar honderden mA’s. Op termijn kan de parkeergarage zelfs instorten, omdat de wapening oplost. Het probleem van DC‑lekstroom mag niet worden onderschat! Hoe hoger de lekstroom hoe sneller het metaal oplost. Bij enkele tientallen mA lekstroom kan het proces al intreden, daarna is het een kwestie van tijd.

Wilt u meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij vertellen u met plezier meer. Mail, vul onderstaand contactformulier in of bel direct.

ENINCOM DC Lekfilter schakelkast

Hoe de DC-lekstroomfilter werkt

Dynamisch filteren van DC-lekstroom

Voor het meten en filteren van de DC-lekstroom heeft ENINCOM de DC-lekstroomfilter ontwikkeld. Deze is zodanig ontworpen dat het apparaat de gegenereerde DC-lekstroom continu meet en indien nodig deze dynamisch en real time filtert. De DC-lekstroomfilter is modulair gebouwd waardoor het simpel in iedere verdeelkast of besturingskast kan worden geplaatst op een standaard TS35 DIN-rail. De eerste variant is de KM-DC0100. Deze is ontwikkeld voor DC-lekstromen tot 100 mA. Er komt nog een variant voor 500 mA en voor 1000 mA. ENINCOM is ervan overtuigd dat de KM-DC0100/0500/1000 de installateur en bedrijfspandenbeheerders, maar ook de overheid, een innovatieve en doeltreffende tool in handen geeft om DC-lekstromen tegen te gaan.

Wanneer is plaatsing van een DC-lekstroomfilter KM-DC0100/0500/1000 noodzakelijk?

Bij enkele tientallen mA lekstroom kan het proces van galvanische corrosie al intreden. 

Eenvoudige montage

De montage van de DC-lekstroomfilter van ENINCOM is eenvoudig. De KM-DC0100/0500/1000 unit is modulair ontworpen, waardoor deze simpel in iedere verdeelkast of besturingskast van bijvoorbeeld een laadpaal kan worden geplaatst op een standaard TS35 DIN-rail. Het heeft ongeveer de bouwgrootte van een driepolige installatieautomaat. De montage is eenvoudig. De unit moet worden gevoed met een installatieautomaat zonder aardlekbeveiliging. De elektricien sluit de unit aan op de fase en nul van de installatieautomaat en een aardedraad naar de hoofdaardrail van de kast. De signaalkabel van de meetsensor moet worden aangesloten op de De KM-DC0100/0500/1000 unit en de meetsensor om de aardgeleider heen gemonteerd. Dat is alles.

Publicaties in diverse media

Voorkomen van corrosie door laadpalen parkeergarages? 

21 maart 2023 | Vexpan

Komt corrosie voor: Antwoord ja. Kun je het voorkomen antwoord: ja. Bij onder andere laadpalen in parkeergarages is sprake van gelijkstroom (DC) en daardoor ontstaat lekstroom. Bij wisselstroom kunnen aardlekschakelaars de stroom af schakelen. Bij gelijkstroom bestaan geen filters die de lekstroom detecteren.

ROVC ontvangt eerste DC-lekstroomfilter van ENINCOM

12 maart 2023 | Installatiejournaal

ENINCOM ontwikkelde een DC-lekstroomfilter. En overhandogde het eerste exemplaar aan technische opleider ROVC. DC-lekstroom veroorzaakt corrosie en dat tast onder andere de betonbewapening van gebouwen of andere constructies aan. De filter voorkomt hiermee (ernstige) gevaren zoals instorting van een gebouw of het wegrotten van metalen leidingen onder de grond zoals die van water en gas.

DC-Lekstroom, een sluipend gevaar

12 maart maart 2023 | NEN

Energy Innovations Company (ENINCOM) heeft technisch opleider ROVC het eerste exemplaar van de nieuw ontwikkelde DC-lekstroomfilter overhandigd. De filter van ENINCOM is het eerste product dat door apparatuur gegenereerde DC-lekstroom continu meet en filtert. DC-lekstroom veroorzaakt corrosie en dat tast onder andere de betonbewapening van gebouwen of andere constructies aan. De filter voorkomt hiermee (ernstige) gevaren zoals instorting van een gebouw of het wegrotten van metalen leidingen onder de grond zoals die van water en gas.

ROVC ontvangt eerste DC-lekstroomfilter van ENINCOM

12 maart 2023 | POMPNL

Energy Innovation Company (ENINCOM) overhandigde onlangs technisch opleider ROVC het eerste exemplaar van de nieuw ontwikkelde DC-lekstroomfilter.

Een oplossing voor DC-lekstroom

08 augustus 2022 | NEN

De huidige energietransitie zorgt ervoor dat we met z'n allen onder meer pv-panelen en laadpalen steeds vaker gebruikmaken van gelijkstroom (DC). Hiermee neemt ook het risico van corrosie en betonrot toe door DC-lekstroom. "Er komt binnenkort een concrete oplossing op de markt, die het tij kan keren," stelt John Meijer.

DC-Lekstroom, een sluipend gevaar

15 augustus 2022 | NEN

Door de energietransitie waar we nu middenin zitten krijgen we steeds meer te maken met systemen die DC-stromen produceren en erop werken. Goede voorbeelden hiervan zijn zonnepanelensystemen en laadpalen. Maar door de grote vraag naar deze systemen laat de kwaliteit van het aanbod soms te wensen over. Het gevolg: veel van deze systemen produceren een veel te hoge DC-lekstroom met alle bijkomende gevaren. Het bedrijf Enincom in Pijnacker ontwikkelde een apparaat/unit om deze gevaren te ‘tackelen’.

Normering en wetgeving

DC-lekstroom inspectie onderdeel van keuring

ENINCOM participeert in het platform NEC64 DC van de NEN: een groep specialisten die op dit gebied oplossingen bedenken voor problemen die op ons pad komen bij de huidige energietransitie. De verwachting is dat een DC-lekstroom inspectie in de toekomst onderdeel zal worden van de SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 12 keuring. De verwachting is dat over enige tijd de controle op lekstroom onderdeel zal worden bij de verplichte periodieke keuring van elektrotechnische installaties. 

Verzekeraars

Verzekeraars zullen in de toekomst gaan eisen dat gebouwbeheerders iets aan lekstroom gaan doen om te voorkomen dat de gebouwconstructie wordt aangetast door corrosie met eventueel het gevaar voor instorten. Met een Scope 8 keuring op zak wordt voldaan aan de eisen van verzekeraars én aan de Arbowet. Ook bij zonneparken zal hier steeds meer aandacht voor komen.

Contact

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten over de DC-lekstroomfilter van ENINCOM? Of heeft u een andere vraag of opmerking? U kunt bellen of mailen of het contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Enincom
Ambachtsweg 41F
2641 KT  Pijnacker
The Netherlands

Stel een vraag
John Meijer DC-Lekstroomfilter

John Meijer wijst naar de DC-lekstroomfilter in de verdeelkast.

Over ons

Oplossen van nieuwe problemen die aan het licht komen in de energietransitie

ENINCOM is een jonge en dynamische start-up bestaande uit enthousiaste ingenieurs op het gebied van energietechniek, elektronica, meet- en regeltechniek die samen oplossingen ontwikkelen voor veelvoorkomende, maar vaak vergeten problemen in de transitie naar groene energie.